Świecka Rodzina Franciszkańska - Parafia Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy Śląskiej

Przejdź do treści
O Parafii > Grupy
.III ZAKON W. FRANCISZKA

Uczyń mnie, Panie,
narz
dziem Twojego pokoju,
bym tam, gdzie jest nienawi
ść - zakorzeniał miłość, tam, gdzie obraza - wnosił przebaczenie,
tam, gdzie niezgoda - g
łosił pojednanie,
tam, gdzie b
łąd panuje - bym przynosił prawd,

tam, gdzie jest wtpienie - ebym krzewił wiar

tam, gdzie jest rozpacz - bym budził nadziej

tam, gdzie są ciemnoci - bym zapalał światło, 

a tam, gdzie smutek - ebym wnosił radość.


Aby móc coś da, trzeba to wpierw posiada. Aby móc dzielić się wiar, wnosić pokój, zapalać światło, trzeba samemu płonąć wiarą i Boym wiatłem oraz nosić w sobie Boy pokój. Franciszkanie wieccy starają się zachowywać Ewangelię Jezusa Chrystusa (bo to w Niej jest prawdziwy pokój, doskonała miłość, autentyczne przebaczenie...), naladujw. Franciszka z Asyu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum ycia w odniesieniu do Boga i ludzi. Czynią to zgodnie ze swoim stanem i z tym wszystkim, co tworzy ich ycie. W trzecią niedzielę kadego miesica gromadzą się na modlitewno - formacyjnym spotkaniu w Domu Parafialnym.


Aby lepiej zrozumie:

•ZAKON, bo jest to wspólnota osób podporzdkowujcych się przepisom Kocioła, aby mieć wydatną i pewną pomoc w osiganiu miłoci doskonałej;
•FRANCISZKASKI, bowiem osoby te dążą do doskonałoci za przykładem w. Franciszka, podzielajc jego ideały, działalność ewangeliczn, itp.;

WIECKICH, ponieważ osoby te nie porzucają "wiata", pozostają w swoich domach i nadal yjc w "rodowisku" cywilnym i zawodowym, wpływają na niego od wewntrz.

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Różańcowej
ul. Kościelna 3
44-338 Jastrzębie-Zdrój, Moszczenica Śl.
tel. (32) 47 36 187
e-mail: par.moszczenica.sl@katowice.opoka.org.pl
KONTO: 35 1560 1094 0000 9050 0005 1677
Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
Ks. Łukasz Płaszewski
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39 (wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1)
40-043 Katowice
kom.: +48 519 318 959
e-mail: delegat.dm@katowicka.pl
Wróć do spisu treści