OGŁOSZENIA - Parafia Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy Śląskiej

Przejdź do treści

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28.02.2021 R.

 

            Przez łaskę chrztu świętego zostaliśmy włączeni w społeczność Kościoła, który ze swej natury jest powszechny i misyjny. Każdy ochrzczony jest współodpowiedzialny za rozwój dzieła misyjnego. Przypomina nam o tym dzisiejsza niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W czasie tej liturgii przez żarliwą modlitwę przypomnijmy sobie, że tworzymy jedną wspólnotę z misjonarzami i misjonarkami, głoszącymi Dobrą Nowinę wszystkim ludom i narodom.

 

1.      Kolekta w dzisiejszą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, zaś Panie z Zespołu Charytatywnego po Mszy św. zbiorą ofiary na Fundusz Misyjny Ad Gentes. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne słowa „Bóg zapłać”.

2.      Zapraszamy na GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM dziś o g. 16.30. Wiernych, uczestniczących w niedziele WIELKIEGO POSTU we Mszy św. wieczornej, zapraszamy już na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, gdyż w czasie Mszy św. kazania już nie będzie. Msza św. wieczorna o g. 17.00.

3.      W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO, czyli trzydniową ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU na początku Wielkiego Postu. Dziś, w niedzielę, adoracja Najświętszego Sakramentu pomiędzy Mszami św. dopołudniowymi. W poniedziałek i wtorek zapraszamy na godziny adoracyjne, jeśli to możliwe, zgodnie z planem, zamieszczonym w gazetce i na stronie internetowej naszej parafii.

4.      Dla chrześcijanina cały OKRES WIELKIEGO POSTU to czas pokuty i umartwienia. W tym okresie zapraszamy do udziału w nabożeństwach pokutnych:

Ø     DROGA KRZYŻOWA – w piątki o g. 17.30 (bezpośrednio po Mszy św. wieczornej);

Ø     GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM – w niedziele o g. 16.30.

Uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej zyskujemy odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, który możemy ofiarować za zmarłych. Zalecania za zmarłych w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii.

5.      W piątek NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ bezpośrednio po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy do udziału dorosłych, młodzież i dzieci.

6.      W obecnej sytuacji pandemii utrzymuje się dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Przypominamy, że obecnie w kościele i na zewnątrz mamy obowiązek zakładać maseczki, zakrywające usta i nos. W kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2, czyli w naszym 50 osób.

7.      Na czas wzmożonych zakażeń COVID – 19 zawieszone zostały wszelkie grupowe spotkania. W razie zagrożenia życia zawsze można wezwać kapłana z posługą sakramentalną. Módlmy się o ustanie pandemii, szczególnie modlitwą różańcową o g. 20.30 w naszych domach.

8.      Chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy przed świętami w sobotę, 27 marca.

9.      KANCELARIA PARAFIALNA czynna w tygodniu od poniedziałku do soboty bezpośrednio po Mszy św. porannej oraz w środę od g. 15.00 do 16.30 i w piątek od g. 15.00 do 16.00.

10. W Kancelarii Parafialnej są jeszcze przyjmowane intencje mszalne za żywych i zmarłych.

11. Z tyłu kościoła za ławkami jest wyłożony nowy numer Gościa Niedzielnego w cenie 6 zł. oraz Mały Gość Niedzielny w cenie 5 zł. i nasza gazetka Posłaniec Królowej Różańca św. w cenie 1 zł.

12. Składamy serdeczne słowa podziękowania za wszelkie ofiary, składane na potrzeby naszego kościoła czy to bezpośrednio, czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.

Numer konta bankowego naszej parafii: 35 1560 1094 0000 9050 0005 1677.

13. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
PLAN ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W RAMACH CZTERDZIESTOGODZINNEGO NABOŻEŃSTWA

 

 

PONIEDZIAŁEK – 1 MARCA

8.00 – mieszkańcy ul. Dąbrowskiego, Szotkowickiej, Skrzyszowskiej;

9.00 – mieszkańcy ul. Prof. R. Ranoszka, Tęczowej;

10.00 – mieszkańcy ul. Kasztanowej, Brzozowej, Wierzbowej;

11.00 – mieszkańcy ul. Wyzwolenia, Okręgliki, Rzecznej, Ks. M. Kowalczyka;

12.00 – mieszkańcy ul. Kard. St. Wyszyńskiego, Komuny Paryskiej;

13.00 – mieszkańcy ul. Ruptawskiej, Frysztackiej, Piaskowej, Za Lasem;

14.00 – mieszkańcy ul. Armii Krajowej, Pogodnej, Kościelnej;

15.00 – mieszkańcy ul. Wiejskiej;

16.00 – Czciciele M. B. Nieustającej Pomocy i  członkowie Apostolatu Maryjnego.

 

 

WTOREK - 2 MARCA

 

8.00 – mieszkańcy ul. Dąbrowskiego, Szotkowickiej, Skrzyszowskiej;

9.00 – mieszkańcy ul. Kasztanowej, Brzozowej, Wierzbowej;

10.00 – mieszkańcy ul. Prof. R. Ranoszka, Tęczowej;

11.00 – mieszkańcy ul. Ruptawskiej, Frysztackiej, Piaskowej;

12.00 – mieszkańcy ul. Kard. St. Wyszyńskiego, Komuny Paryskiej;

13.00 – mieszkańcy ul. Wyzwolenia, Okręgliki, Rzecznej, Ks. M. Kowalczyka;

14.00 – mieszkańcy ul. Armii Krajowej, Pogodnej, Kościelnej;

15.00 – mieszkańcy ul. Wiejskiej;

16.00 – Członkowie Róż Różańcowych i Czciciele św. Franciszka.

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Różańcowej
ul. Kościelna 3
44-338 Jastrzębie-Zdrój, Moszczenica Śl.
Tel. (32) 47 36 187
E-mail: par.moszczenica.sl@katowice.opoka.org.pl
KONTO: 35 1560 1094 0000 9050 0005 1677
Wróć do spisu treści